Võrguplatsid korda 2017!

TUTVUSTUS

Võrguplatsid korda projekt toimub juba seitsmendat aastat ning kuuel varasemal aastal oleme koos Credit24 ja Oma Ehitaja abiga korrastanud ja rajanud 70 võrkpalliväljakut üle Eesti. Miks mitte ei võiks just sellel aastal olla Sinu kodukoha väljak see, mis uue hingamise ja varustuse saab!?

Ka sellel aastal saab Oma Ehitaja abiga uue väljanägemise 10 palliplatsi üle terve Eestimaa. Konkursil Võrguplatsid korda! on oodatud osalema kõik, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele:

 • Taotleja valmisolek platsi iga-aastaseks hooldamiseks;
 • Võrkpalliväljakule on tagatud avalik ligipääs ja väljak asub avalikult nähtavas ning ligipääsetavas ohutus kohas. Asukoha kohta peab taotleja lisama taotlusesse vabas vormis kinnituse kooskõlastuse kohta koos KOVi või eraomaniku kontaktandmetega;
 • Lisada visioon väljaku aktiveerimiseks (miks antud piirkonda oleks võrkpalliplatsi vaja nt kohalikud võrkpalliturniirid, harrastuspordivõimaluste nappimine jne.);
 • Soovituslik: lisada asukoha plaan, fotod asukohast, võimalikud muud materjalid

Žürii vaatab kõik taotlused hoolega läbi ning valib parimate argumentatsioonide ning illustreerivate materjalide alusel välja 6 kohta, kuhu juba sel aastal uued platsid tulevad. Lisaks valib žürii avalduste hulgast veel 10 kohta, mille lühikirjeldused lähevad 27. aprillil üles Postimees.ee veebiportaali, kus kõik soovijad saavad ühe nädala jooksul anda oma poolthääle/kliki enam meeldinud kohale, kuhu soovitakse, et võrkpalliplats rajatakse. Rahvahääletuse tulemusena selgub 4 enam klikke kogunud kohta, kuhu võrkpalliplats rajatakse.

Taotlused vaatab läbi žürii koosseisus:

 • Kaido Fridolin (Oma Ehitaja AS juhatuse liige)
 • Hanno Pevkur (EVF president)
 • Helen Veermäe (EVF peasekretär)
 • Rivo Vesik (Eesti läbi aegade parimaid rannavõrkpallureid)
 • Kert Toobal (Rahvusmeeskonna kapten)

Võrguplatsid korda! 2017 ajakava:

 • Taotluste esitamise alguskuupäev: 3. aprill (esmaspäev)
 • Taotluste esitamise lõppkuupäev: 24. aprill (esmaspäev)
 • 6 võitja + 10 kandidaadi avalikustamine: 27. aprill (neljapäev)
 • Rahvahääletuse alguskuupäev:27. aprill (neljapäev)
 • Rahvahääletuse lõppkuupäev ja 4. võitja avalikustamine:4. mai (neljapäev)
 • Väljakute transpordi alguskuupäev:8. mai (esmaspäev)

Oma Ehitaja konkursi Võrguplatsid korda! reeglid 2017

1. Oma Ehitaja projekti "Võrguplatsid korda!" (edaspidi Projekt) korraldajaks on Eesti Võrkpalli Liit. Projekti läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Projekt toimub ajavahemikus 4. aprill kuni 08.mai 2017.

2. Konkursi raames eraldatakse 10 välivõrkpalliväljaku komplekti (edasipidi varustus), mis sisaldab:

 • Võrkpalli postid (metallist, 2 tk);
 • Võrkpalli võrk (9m, 1tk);
 • Võrkpalli piirid (9x9m, 1tk);
 • Võrkpall (1tk).

3. Projekti avaliku rahvahääletuse viiakse läbi Postimees.ee veebiportaalis

4. Võrguplatsid korda projektis osaleda soovijate seast valib žürii välja 6 väljakut, mis avaldatakse 27.04.2017 Credit24 Rahvaliiga Facebook fännilehel ning portaalis Volley.ee. Võitjatega võetakse ühendust taotluses esitatud kontakti kaudu e-posti või telefoni teel 10 päeva jooksul.

Lisaks valib žürii rahvahääletusse 10 konkureerivat kandidatuuri, mis avaldatakse 27.04.2017 Credit24 Rahvaliiga Facebook fännilehel ning portaalis Volley.ee. Oma lemmikule saab hääli anda alates 27.04 kuni 4.05 Postimehe veebiportaal vahendusel, kus leiate ka kõigi kümne kandidaadi koha nimed koos lühikirjeldustega.

Võitjaks osutuvad 4 enim hääli saanud kandidaati, mis avaldatakse 4.05.2017 Credit24 Rahvaliiga Facebook fännilehel ning portaalis volley.ee. Kui rahvahääletuse tulemust ei õnnestu tehnilistel põhjustel kindlaks teha, selguvad võitjad EVF määratud žürii hääletuse tulemusena.

5. Eelistatud on taotlused, milles sisaldub video- ja/või pildimaterjal võrkpalliväljaku hetke seisukorrast. Valituks osutunutel on kohustus jäädvustada ning edastada EVF-ile foto- ja/või videomaterjali väljaku valmimisest ja juba valmis väljakust. Projektis osalejal peab olema valmisolek väljaku rajamiseks ning jooksvaks hooldamiseks ka peale väljaku rajamist.

6. EVFil on õigus kasutada ja levitada Projekti raames saadetud video-,foto- jm. materjale.

7. Auhinda rahaliselt välja ei maksta. EVFil on ühepoolne õigus projekt lõpetada ning varustust mitte välja anda või varustus tagasi nõuda juhul kui taotluse esitaja on:

 • esitanud valeandmeid
 • puudub suutlikkus väljakut rajada
 • puudub suutlikkus väljakut hallata
 • on muul viisil rikkunud käesolevaid reegleid

8. Projektis ei või osaleda Projekti läbiviimisega seotud ettevõtete töötajad.

2017 kampaania taotluste esitamine on lõppenud!

Toetajad: